Anlægsgartner

Her på siden kan du læse mere om hvordan en anlægsgartner kan hjælpe dig og hvilke opgaver de kan løse.
En anlægsgartner kan løse mange forskellige typer af opgaver. Det kan være alt fra anlægsopgaver, plejeopgaver samt designopgaver. Herunder vil du kunne blive meget klogere på det hele..

Mange private vælger at bruge en anlægsgartner til deres projekt i hjemmet for at sikre et godt slutresultat, samt for at få sparring ift design eller andre ideer.
En anlægsgartner kan bl.a stå for at lægge sten, fliser, opførelse af trapper, størremure, hegn, udformning af terræn inklusiv etablering af græsplæner, regnbede samt plantning af træer, buske og stauder.
Når man anlægger, opbygger man et areal, typisk ud fra en tegning. Terrænet tilpasses hvorefter belægning og vandafledning bygges op og der plantes og opsættes inventar efterfølgende.
Det kan også være mere specielle opgaver som japanske haver eller måske en svømmesø.
plejeopgaver kan omfatte alt fra fældning og beskæring af træer, buske, klipning af hække, flytning/deling af planter til græsslåning. Dertil kan tilføjes grønne tage, som er en opgave af en mere speciel karakter.
Udover at udføre dine projekter vil en anlægsgartner også fungere som en rådgiver og designer når det drejer sig om privatkunder/haver.
Så skal du have hjælp til en opgave hjemme i haven, til sparring eller ideer til design er det uden tvivl en anlægsgartner du skal have fat i for at sikre dig kvalitet igennem hele projektet og professionel rådgivning.

 

Andre håndværker artikler